Wie zijn de bij de vergunningsaanvraag betrokken personen ?

Algemeen overzicht

De bij de vergunningsaanvraag betrokken personen over wie individuele gegevens aan de FSMA moeten worden bezorgd, zijn verschillend:

  • naargelang van het statuut van de kredietgever (staat hij onder toezicht van de Nationale Bank van België? is hij sociale kredietgever?) ;
  • naargelang van de activiteit van de kredietgever (oefent hij de activiteit van kredietbemiddelaar uit of niet?).

Onderscheid naargelang van het statuut van de kredietgever

 

Kredietgevers onder toezicht van de NBB Sociale kredietgevers Andere kredietgevers

Leden wettelijk bestuursorgaan

    X

Effectieve leiders

 

 

X

Controlerende aandeelhouders 

 

 

X

Witwasverantwoordelijke   X X

 

Kredietgever die het bedrijf van kredietbemiddelaar uitoefent

Als de kredietgever het bedrijf van kredietbemiddelaar uitoefent, is er steeds minstens één verantwoordelijke voor de distributie bij de vergunningsaanvraag betrokken.

De personen in contact met het publiek worden hier buiten beschouwing gelaten: over deze personen moeten geen individuele gegevens aan de FSMA worden bezorgd.