Wie moet zich inschrijven als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten ?

Elke persoon die geen vergunde onderneming is en die in België op zelfstandige basis aan bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten doet voor rekening van een vergunde onderneming, moet zich inschrijven als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten.

De inschrijvingsplicht geldt voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen. Natuurlijke personen kunnen zich enkel inschrijven als agent in bank- en beleggingsdiensten.

Moeten zich niet inschrijven in het register : de tussenpersonen van een EER-lidstaat die in België actief willen zijn en als "tied agent" handelen in naam en voor rekening van een buitenlandse beleggingsonderneming uit de EER.