Welke wijzigingen aan mijn inschrijvingsdossier zijn onderworpen aan voorafgaande goedkeuring door de FSMA?

U moet alle wijzigingen in de gegevens en documenten die deel uitmaken van uw inschrijvingsdossier onverwijld aan de FSMA meedelen via de online applicatie, met name:
 
De volgende wijzigingen zijn het voorwerp van een voorafgaandelijke beslissing van de FSMA:
  • een verandering van categorie; u kan als bemiddelaar per activiteit slechts in één categorie worden ingeschreven. Als u van categorie wil wijzigen (b.v. van makelaar hypothecair krediet naar verbonden agent hypothecair krediet) dan moet u daarvoor de goedkeuring krijgen;
  • een aanvraag tot inschrijving voor een bijkomende bemiddelingsactiviteit (b.v. u bent al bemiddelaar in hypothecair krediet en u wil ook een inschrijving voor bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten). Voor deze bijkomende inschrijving zult u bovendien een eenmalige bijdrage moeten betalen. Het bedrag ervan is bij koninklijk besluit bepaald en wordt jaarlijks aangepast naar verhouding van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt ze 661 EUR;

HOE BRENG IK EEN WIJZIGING AAN IN MIJN DOSSIER?

U kunt pas een aanvraag tot wijziging indienen nadat uw initiële aanvraag tot inschrijving is goedgekeurd door de FSMA.

Alle wijzigingen die u wilt aanbrengen in uw dossier moet u zelf doorgeven via de online applicatie. De FSMA heeft hiervoor een overzicht gemaakt van enkele praktijkvoorbeelden van vaak voorkomende wijzigingen.

Vergeet niet om eerst uw ID-kaart of certificaat te connecteren met uw computer alvorens u de applicatie opent.

Daarna klikt u onder de titel ‘Mijn dossiers’ op het potloodje om uw bestaand dossier te wijzigen. Links wordt er een boomstructuur weergegeven waarin u per rubriek wijzigingen kan aanbrengen.

Indien het gaat om een stopzetting van uw inschrijving, moet u op het tabblad klikken van de inschrijving die u wilt stopzetten en nadien een stopdatum ingeven.

Vergeet niet om het e-mailadres aan te passen in het scherm ‘Identificatie van de onderneming’ indien het in het dossier opgegeven e-mailadres niet meer in gebruik is. De formele bevestiging van de stopzetting zal namelijk naar dat e-mailadres verstuurd worden.

Na het aanbrengen van de gewenste wijzigingen, moet u op de knop “Uw wijzigingen versturen naar de FSMA” klikken, anders kan de FSMA uw aanpassingen niet verwerken. U zal van de FSMA bericht krijgen wanneer de wijzigingen behandeld zijn.