Welke verplichtingen legt de antiwitwaswet op aan de verzekeringstussenpersonen ?

De antiwitwaswet legt de makelaars, niet-exclusieve agenten en hun subagenten die aan distributie doen in producten 'leven' bepaalde verplichtingen op.

Daarbij behoren onder meer het identificeren van hun cliënten, het controleren van hun identiteit, bijzondere waakzaamheid voor en na het onderschrijven van een levensverzekeringscontract en het actief samenwerken met de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

De tussenpersoon moet o.a.:

  • een verantwoordelijke voor het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aanduiden,
  • interne procedures opstellen, geschikt voor het behandelen van de interne rapporten betreffende verrichtingen die vatbaar geacht worden voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme en in voorkomend geval, voor het meedelen van de vermoedens aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking,
  • de personeelsleden en de medewerkers voldoende opleiden en sensibiliseren over deze problematiek. Dat geldt inzonderheid, maar niet uitsluitend, voor de personen in contact met het publiek.

Eén van de belangrijkste verplichtingen, is de melding aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (www.ctif-cfi.be) en dit van zodra er een aanwijzing of een vermoeden bestaat dat een uit te voeren verzekeringsverrichting verband houdt met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

De Cel voor Financiële Informatieverwerking is bereikbaar via mail: info@ctif-cfi.be.

Zijn vrijgesteld van deze verplichtingen: de exclusieve verzekeringsagenten 'leven' en hun subagenten. De verplichtingen moeten nageleefd worden door hun principaal.