Welke examens gelden als voldoende bewijs van theoretische beroepskennis inzake kredietbemiddeling in het kader van overgangsregime?

In het kader van het overgangsregime aanvaardt de FSMA de volgende examens als objectieve en meetbare examens volgend op een gespecialiseerde opleiding inzake krediet, waarvan de inhoud minimaal beantwoordt aan de gestelde theoretische kennisvereisten:

Inhoud van het examen
Titel van het examen
Organisator van het examen
Hypothecair krediet en consumentenkrediet

De combinatie van de volgende 3 modules:

  • 'Basisbeginselen van bank- en financiewezen'
  • 'Compliance'
  • 'Kredietbemiddeling: hypothecair en consumentenkrediet'
Febelfin Academy, in het kader van de bankbemiddeling (Wet van 22 maart 2006)
Consumentenkrediet Gespecialiseerde module 'Consumentenkrediet' Febelfin Academy, op initiatief van BVK in samenwerking met Comeos

 

Van 1 november 2015 tot 1 mei 2017 kunnen bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen bewijzen dat ze de vereiste theoretische beroepskennis bezitten door het voorleggen van attesten m.b.t. de hierboven vermelde examens. Werkgevers van personen in contact met het publiek die worden aangesteld tussen 1 november 2015 en 1 mei 2017 kunnen deze examenattesten ter beschikking van de FSMA houden als bewijs van vereiste theoretische beroepskennis. Als een persoon tijdens die periode met succes een beroep heeft gedaan op deze bepalingen, blijft het gevolg ervan voor hem ook nadien verworven.