Welke ervaringsvereiste geldt voor de verantwoordelijken voor de distributie van kredietgevers die het bedrijf van kredietbemiddelaar uitoefenen?

De verantwoordelijken voor de distributie van kredietgevers die het bedrijf van kredietbemiddelaar uitoefenen moeten het bewijs leveren dat zij over 6 maanden praktische ervaring beschikken.

Deze ervaring moet volledig verworven zijn in een periode van 6 jaar die voorafgaat aan de indiening van de aanvraag bij de FSMA.

Het bewijs van ervaring wordt geleverd door vermelding in de vragenlijst van identificatie- en contactgegevens van de kredietbemiddelaar of de kredietgever bij wie de ervaring is opgedaan.

De FSMA kan contact opnemen met deze kredietbemiddelaars en kredietgevers om de door de kandidaat ingevulde gegevens na te gaan. Er moeten geen attesten van ervaring aan de FSMA worden bezorgd. Het achterhouden of vervalsen van relevante informatie kan leiden tot de weigering of de schrapping van de inschrijving van de kredietbemiddelaar.