Welke diplomavereiste geldt voor de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen?

1. Algemene regel

Alle betrokken verantwoordelijke personen moeten een diploma hoger secundair onderwijs hebben. De aanvrager moet een kopie van hun diploma bezorgen aan de FSMA.

2. Uitzondering: personen die kunnen genieten van een overgangsregime

Personen die al aan kredietbemiddeling deden voor 1 november 2015, hetzij in consumentenkrediet, hetzij in hypothecair krediet, genieten van een vrijstelling van de diplomavereiste. Het bewijs hiervan wordt geleverd door vermelding in de vragenlijst van identificatie- en contactgegevens van de kredietbemiddelaar of de kredietgever bij wie de persoon actief is geweest in kredietbemiddeling.

De FSMA kan contact opnemen met deze kredietbemiddelaars en kredietgevers om de door de kandidaat ingevulde gegevens na te gaan. Er moeten geen attesten van ervaring aan de FSMA worden bezorgd. Het achterhouden of vervalsen van relevante informatie kan leiden tot de weigering of de schrapping van de inschrijving van de kredietbemiddelaar.

Deze regeling is van kracht tot 30 april 2017. Wie tussen 1 november 2015 en 30 april 2017 met succes op het overgangsregime beroep heeft gedaan, blijft er ook nadien de voordelen van genieten. Vanaf 1 mei 2017 kan dit regime echter niet meer voor het eerst worden ingeroepen.

3. Uitzondering: bepaalde effectieve leiders

Met ingang van 28 april 2017 kunnen personen die als effectieve leiders worden beschouwd, maar die niet betrokken zijn bij de activiteiten van bemiddeling, zowel voor hypothecair als voor consumentenkrediet, hun beroepskennis bewijzen ofwel met een HSO-diploma, ofwel door te slagen in een examen over basiskennis.