Welke bijscholingsverplichtingen gelden voor bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen?

1. Voor kredietbemiddelaars


Om de twee jaar moeten alle betrokken verantwoordelijke personen vijf bijscholingspunten behalen.

Met ingang van 1 april 2018 erkent de FSMA niet langer opleidingen (cursussen), maar accrediteert zij de opleidingsverstrekkers.

Zo loopt het systeem voor bijscholing inzake kredieten voortaan gelijk met het systeem dat reeds bestond voor bijscholing in verzekeringsbemiddeling en bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten (zie verder punten 2 en 3).

Vanaf 1 april 2018 dienen de betrokken verantwoordelijke personen dus (i) ofwel, een opleiding in het kader van de bijscholingsplicht te volgen bij een geaccrediteerde opleidingsverstrekker inzake de kredietbemiddeling (ii) ofwel een opleiding te volgen die vóór deze datum door de FSMA werd erkend zoals deze die zijn opgenomen in FAQ 191.

Opgelet! Er wordt voorzien in een overgangsperiode voor de opleidingen die reeds door de FSMA werden erkend (lijst in FAQ 191). Deze blijven geldig ook als deze pas na 1 april 2018 worden gegeven door de opleidingsverstrekker zelfs indien hij geen accreditatie voor bijscholing inzake kredietbemiddeling heeft bekomen. Elke beslissing van de FSMA om een einde te stellen aan de voorgaande overgangsperiode, zal ruim op voorhand worden gecommuniceerd. Na de overgangsperiode zullen enkel maar de opleidingen die worden gegeven door een geaccrediteerde opleidingsverstrekker van bijscholing inzake de kredietbemiddeling, in rekening kunnen worden genomen voor bijscholing inzake kredietbemiddeling.

De verplichting tot bijscholing, en bijgevolg de eerste tweejarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de inschrijving, de aanstelling of de aanduiding van de persoon.

Deze verplichting geldt per statuut: dit wil zeggen dat een bemiddelaar in zowel hypothecair als in consumentenkrediet, voor elk statuut vijf punten moet behalen. Het totaal voor beide statuten is in dat geval dus 10 punten.

Een verantwoordelijke persoon die een erkende opleiding heeft gevolgd in het kader van de bijscholing (binnen de overgangsmaatregelen) of een bijscholing heeft gevolgd bij een geaccrediteerde opleidingsverstrekker inzake de kredietbemiddeling in hypothecair -of consumentenkrediet, ontvangt hiervan een deelnameattest. Dit attest wordt hem door de opleidingsverstrekker persoonlijk verstrekt, op papier of elektronisch.

De deelnameattesten moeten steeds ter beschikking van de FSMA worden gehouden voor eventuele controle.

Meer informatie over de bijscholing vindt u in de Newsflash hierover van de FSMA.

Meer informatie over het ingeven van opleidingspunten in uw inschrijvingsdossier via de online applicatie kan u terugvinden in FAQ 173.

2. Voor (her)verzekeringstussenpersonen


Om de drie jaar moeten alle tussenpersonen-natuurlijke personen en de verantwoordelijken voor de distributie dertig bijscholingspunten behalen bij een geaccrediteerde opleidingsverstrekker.

De verplichting tot bijscholing en bijgevolg de eerste driejarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de inschrijving of aanduiding van de persoon.

Uitzondering: de verzekeringssubagent-natuurlijke persoon en de verantwoordelijken voor de distributie van subagenten, moeten om de drie jaar twintig bijscholingspunten behalen.

Een tussenpersoon-natuurlijk persoon of een verantwoordelijke voor de distributie die een opleiding heeft gevolgd in het kader van de bijscholing bij een geaccrediteerde opleidingsverstrekker inzake de verzekeringsbemiddeling, ontvangt hiervan een deelnameattest. Dit attest wordt hem door de opleidingsverstrekker persoonlijk verstrekt, op papier of elektronisch.

De deelnameattesten moeten steeds ter beschikking van de FSMA worden gehouden voor eventuele controle.

Specifieke informatie over de bijscholing vindt u in de sectorale FAQ bijscholing.

Meer informatie over het ingeven van opleidingspunten in uw inschrijvingsdossier via de online applicatie kan u terugvinden in FAQ 173.

3. Voor tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten


Om de drie jaar moeten alle tussenpersonen-natuurlijke personen en de effectieve leiders van rechtspersonen dertig bijscholingspunten behalen bij een geaccrediteerde opleidingsverstrekker.

De verplichting tot bijscholing en bijgevolg de eerste driejarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de inschrijving of aanduiding van de persoon.

Een tussenpersoon-natuurlijk persoon of een effectief leider van een rechtspersoon die een opleiding heeft gevolgd in het kader van de bijscholing bij een geaccrediteerde opleidingsverstrekker inzake de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, ontvangt hiervan een deelnameattest. Dit attest wordt hem door de opleidingsverstrekker persoonlijk verstrekt, op papier of elektronisch.

De deelnameattesten moeten steeds ter beschikking van de FSMA worden gehouden voor eventuele controle.

Specifieke informatie over de bijscholing vindt u in de sectorale FAQ bijscholing.

Meer informatie over het ingeven van opleidingspunten in uw inschrijvingsdossier via de online applicatie kan u terugvinden in FAQ 173.