Welke bijscholingsverplichtingen gelden voor bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen?

1. Voor kredietbemiddelaars

Om de twee jaar moeten alle betrokken verantwoordelijke personen vijf bijscholingspunten behalen. De FSMA moet de opleiding erkend hebben. Elk uur opleiding geeft recht op een punt. Opleidingen op afstand moeten een test omvatten waaruit blijkt dat de opleiding is gevolgd.

De verplichting tot bijscholing, en bijgevolg de eerste tweejarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de inschrijving, de aanstelling of de aanduiding van de persoon.

Deze verplichting geldt per statuut: dit wil zeggen dat een bemiddelaar in zowel hypothecair als in consumentenkrediet, voor elk statuut vijf punten moet behalen. Het totaal voor beide statuten is in dat geval dus 10 punten.

2. Voor (her)verzekeringstussenpersonen

Om de drie jaar moeten alle tussenpersonen-natuurlijke personen en de verantwoordelijken voor de distributie dertig bijscholingspunten behalen. De FSMA moet de opleidingsverstrekker geaccrediteerd hebben. Elk uur opleiding geeft recht op een punt. Opleidingen op afstand moeten een test omvatten waaruit blijkt dat de opleiding is gevolgd.

De verplichting tot bijscholing en bijgevolg de eerste driejarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de inschrijving of aanduiding van de persoon.

Uitzondering : de  verzekeringssubagent-natuurlijke persoon en de verantwoordelijken voor de distributie van subagenten, moeten om de drie jaar twintig bijscholingspunten behalen.

Specifieke informatie over de bijscholing vindt u in de sectorale FAQ bijscholing.

3. Voor tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten

Om de drie jaar moeten alle tussenpersonen-natuurlijke personen en de effectieve leiders van rechtspersonen dertig bijscholingspunten behalen. De FSMA moet de opleidingsverstrekker geaccrediteerd hebben. Elk uur opleiding geeft recht op een punt. Opleidingen op afstand moeten een test omvatten waaruit blijkt dat de opleiding is gevolgd.

De verplichting tot bijscholing en bijgevolg de eerste driejarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de inschrijving of aanduiding van de persoon.

Specifieke informatie over de bijscholing vindt u in de sectorale FAQ bijscholing.