Welke bewijsstukken moet een tussenpersoon ter beschikking van de FSMA houden?

Tussenpersonen die hun inschrijvingsdossier indienen, moeten volgende documenten ter beschikking van de FSMA houden: