Welk overgangsregime geldt voor de personen in contact met het publiek ("PCP") wat de beroepskennis betreft?

Sommige PCP kunnen genieten van een overgangsregime waarbij hun werkgever niet moet kunnen aantonen dat zij geslaagd zijn in een examen of waarbij hun werkgever een examenattest ter beschikking van de FSMA mag houden dat dateert van voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Deze regeling is van kracht tot 30 april 2017. Wie tussen 1 november 2015 en 30 april 2017 met succes op het overgangsregime beroep heeft gedaan, blijft er ook nadien de voordelen van genieten. Vanaf 1 mei 2017 kan dit regime echter niet meer voor het eerst worden ingeroepen.

1. Vrijstelling: personen die geen bewijs moeten leveren dat zij geslaagd zijn in een examen

Sommige PCP kunnen genieten van een overgangsregime waarbij zij geen bewijs moeten leveren dat zij geslaagd zijn in een examen.

Voor personen die voor 1 januari 2015 PCP zijn geworden bij een tussenpersoon die is ingeschreven in het register van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten van de FSMA, bij een kredietinstelling of bij een beleggingsonderneming moet de werkgever geen bewijs ter beschikking van de FSMA houden dat ze geslaagd zijn in een examen.

2. Personen die zich beroepen op een attest van een examen dat is afgelegd voor de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving

Sommige PCP kunnen genieten van een overgangsregime waarbij zij zich mogen beroepen op een examen dat dateert van voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Voor PCP die voor 1 november 2015 een objectief en meetbaar individueel examen hebben afgelegd dat volgde op een gespecialiseerde opleiding inzake krediet en waarvan de FSMA heeft aanvaard dat de inhoud voldoet aan de wettelijke vereisten, mag de werkgever dit attest als bewijs van beroepskennis ter beschikking van de FSMA houden.

Het gaat om de volgende examens:

Inhoud van het examen
Benaming van het examen
Organisator van het examen
Consumentenkrediet Gespecialiseerde module 'Consumentenkrediet' Febelfin Academy, op initiatief van BVK in samenwerking met Comeos
Hypothecair krediet en consumentenkrediet

De combinatie van de volgende 3 modules:

  • 'Basisbeginselen van bank- en financiewezen'
  • 'Compliance'
  • 'Kredietbemiddeling: hypothecair en consumentenkrediet'
Febelfin Academy, in het kader van de bankbemiddeling (Wet van 22 maart 2006)