Welk overgangsregime geldt voor de personen in contact met het publiek ("PCP") wat de beroepskennis betreft?