Welk overgangsregime geldt voor de betrokken verantwoordelijke personen wat de examenvereiste betreft?