Welk overgangsregime geldt voor de betrokken verantwoordelijke personen wat de diplomavereiste betreft?

Deze vraag is niet langer relevant door het verstrijken van de wettelijke overgangsperiode in verband met de kredietbemiddeling op 30 april 2017. Zie ook de volgende FAQ: Wat hield het overgangsregime van de wet op de kredietbemiddeling in voor de betrokken verantwoordelijke personen