Welk overgangsregime geldt voor de betrokken verantwoordelijke personen wat de diplomavereiste betreft?