Wat zijn "bemiddelingsdiensten" ?

In deze FAQ gebruiken we de algemene term "bemiddelingsdiensten" om de verzameling van verzekeringsbemiddeling, herverzekeringsbemiddeling, bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en kredietbemiddeling aan te duiden.