Wat is "verzekeringsbemiddeling" ?

Verzekeringsbemiddeling omvat de volgende activiteiten :

a) het adviseren over verzekeringsovereenkomsten;

b) het aanbieden of voorstellen van verzekeringsovereenkomsten;

c) het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten;

d) het sluiten van verzekeringsovereenkomsten;

e) het assisteren bij het beheer van verzekeringsovereenkomsten;

f) het assisteren bij de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten.