Wat verandert er na 1 november 2015 voor bestaande hypotheekondernemingen?

De hypotheekondernemingen naar Belgisch recht die voor 1 november 2015 bij de FSMA zijn ingeschreven overeenkomstig artikel 43 van de wet van 4 augustus 1992, krijgen van rechtswege een voorlopige vergunning waarmee zij hun activiteit kunnen verderzetten.

Zij moeten binnen de achttien maanden, d.w.z. voor 1 mei 2017, een vergunningsdossier indienen via de online applicatie van de FSMA, om een definitieve vergunning als kredietgever in hypothecair krediet te verkrijgen. Als dit verzoek om vergunning niet tijdig wordt ingediend, vervalt de voorlopige vergunning van rechtswege. Hetzelfde geldt als de FSMA het verzoek om vergunning niet aanvaardt. De kredietgever zal dan zijn activiteit moeten stopzetten.

De buitenlandse hypotheekondernemingen die voor 1 november 2015 bij de FSMA zijn geregistreerd overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992, behouden hun registratie. Zij moeten voor 1 mei 2017 hun modelcontracten laten goedkeuren door de FOD Economie.