Wat moet ik doen om aan te sluiten bij de Ombudsman Verzekeringen ?

Bij de indiening van uw aanvraag als (her)verzekeringstussenpersoon moet u aan de FSMA bevestigen dat u zich aansluit bij de Ombudsman Verzekeringen, dat u zal bijdragen tot de financiering van de buitengerechtelijke klachtenregeling en dat u zal ingaan op elk verzoek om informatie dat u in dit kader ontvangt.

U moet ten aanzien van de Ombudsman Verzekeringen geen formaliteit vervullen om toe te treden. 

Als u niet antwoordt op de vragen van de Ombudsman Verzekeringen kan dit leiden tot de schrapping van uw inschrijving in het register van de verzekeringstussenpersonen of herverzekeringstussenpersonen.

U vindt meer informatie over de buitengerechtelijke klachtenregeling op de website van Ombudsdienst Verzekeringen.