Wat is "herverzekeringsbemiddeling" ?

Herverzekeringsbemiddeling omvat de volgende activiteiten :

a) het aanbieden of voorstellen van herverzekeringsovereenkomsten;

b) het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van herverzekeringsovereenkomsten;

c) het sluiten van herverzekeringsovereenkomsten;

d) het assisteren bij het beheer van herverzekeringsovereenkomsten;

e) het assisteren bij de uitvoering van de herverzekeringsovereenkomsten.