Wat is een "volmacht"?

Een volmacht is een machtiging toegekend door een natuurlijke persoon of rechtspersoon (de lastgever) aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (de mandataris) om in zijn naam en voor zijn rekening bepaalde juridische handelingen te verrichten.

Een inschrijvingsaanvraag kan worden ingediend door een persoon die een volmacht heeft verkregen. Het schriftelijk bewijs van deze volmacht moet aan de FSMA bezorgd worden.

U kunt hiervoor gebruik maken van het modeldocument dat de FSMA heeft voorbereid.