Wat is een "verzekeringsmakelaar" ?

In verzekeringsbemiddeling is een verzekeringsmakelaar een tussenpersoon die zijn bemiddelingsactiviteiten uitoefent buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht zijn hele productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij een verzekeringsonderneming of meerdere verzekeringsondernemingen die tot eenzelfde groep behoren.

Een verzekeringsmakelaar verklaart op erewoord dat hij niet exclusief verbonden is aan één verzekeringsonderneming en geen verplichting heeft om zijn productie te plaatsen bij één verzekeringsonderneming of bij meerdere verzekeringsondernemingen van dezelfde groep. Zodra hij deze verklaring niet meer gestand kan doen, moet hij de FSMA daarvan op de hoogte brengen en kan hij geen makelaar meer zijn.