Wat is een "verantwoordelijke voor de distributie" ("VVD")?

Een verantwoordelijke voor de distributie is een natuurlijke persoon die de facto verantwoordelijk is voor de werkzaamheden van kredietbemiddeling of (her)verzekeringsbemiddeling of hierop toezicht uitoefent.

De verantwoordelijke voor de distributie moet ofwel deel uitmaken van de effectieve leiding van de kredietgever, de kredietbemiddelaar, de (her)verzekeringsonderneming of de (her)verzekeringstussenpersoon ofwel als werknemer bij hem in dienst zijn.

De verantwoordelijke voor de distributie houdt toezicht op de personen in het contact met het publiek.

Het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat een kredietgever, kredietbemiddelaar, (her)verzekeringsonderneming of (her)verzekeringstussenpersoon moet hebben, hangt af van het aantal personen in contact met het publiek.