Wat is een "makelaar in bank- en beleggingsdiensten" ?

Een makelaar in bank- en beleggingsdiensten oefent zijn bemiddelingsactiviteiten uit buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht zijn hele productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij een of meerdere ondernemingen.

De makelaar kan enkel met volgende ondernemingen een samenwerkingsovereenkomst afsluiten voor zijn activiteiten van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten :

  • een kredietinstelling;
  • een beleggingsonderneming; 
  • een beheervennootschap van instellingen voor collectieve beleggingen;
  • een instelling voor collectieve belegginen;
  • een beheerder van een alternatieve instelling voor collectieve beleggingen;
  • een alternatieve instelling voor collectieve beleggingen.

Deze ondernemingen moeten vergund zijn door de FSMA of de NBB of geregistreerd bij de FSMA of NBB.

Een makelaar in bank- en beleggingsdiensten verklaart op erewoord dat hij niet exclusief verbonden is aan één onderneming en geen verplichting heeft om zijn productie te plaatsen bij één onderneming of bij meerdere ondernemingen van dezelfde groep. Zodra hij deze verklaring niet meer gestand kan doen, moet hij de FSMA daarvan op de hoogte brengen en kan hij geen makelaar meer zijn.