Wat is een "kredietmakelaar"?

Een kredietmakelaar is een kredietbemiddelaar, met uitsluiting van een verbonden agent, een subagent of een agent in een nevenfunctie, die zijn bemiddelingsactiviteiten uitoefent buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht zijn hele productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij een of meerdere kredietgevers.

Een kredietmakelaar verklaart op erewoord dat hij niet exclusief is verbonden is aan één kredietgever en geen verplichting heeft om zijn productie te plaatsen bij één kredietgever of bij meerdere kredietgevers van dezelfde groep. Zodra hij deze verklaring niet meer gestand kan doen, moet hij de FSMA daarvan op de hoogte brengen en kan hij geen makelaar meer zijn.