Wat is een "herverzekeringsmakelaar" ?

In herverzekeringsbemiddeling is een herverzekeringsmakelaar een tussenpersoon die zijn bemiddelingsactiviteiten uitoefent buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die hem verplicht zijn hele productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij een herverzekeringsonderneming of meerdere herverzekeringsondernemingen die tot eenzelfde groep behoren.

Een herverzekeringsmakelaar verklaart op erewoord dat hij niet exclusief verbonden is aan één herverzekeringsonderneming en geen verplichting heeft om zijn productie te plaatsen bij één herverzekeringsonderneming of bij meerdere herverzekeringsondernemingen van dezelfde groep. Zodra hij deze verklaring niet meer gestand kan doen, moet hij de FSMA daarvan op de hoogte brengen en kan hij geen makelaar meer zijn.