Wat is een "herverzekeringsagent" ?

In herverzekeringsbemiddeling is een herverzekeringsagent een herverzekeringstussenpersoon die, uit hoofde van één of meer overeenkomsten of volmachten, in naam en voor rekening van één of meerdere herverzekeringsondernemingen werkzaamheden van herverzekeringsbemiddeling uitoefent.