Wat is een gereglementeerde onderneming?

Een gereglementeerde onderneming is een onderneming waarmee een bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten mag samenwerken, hetzij als makelaar in bank- en beleggingsdiensten, hetzij als agent in bank- en beleggingsdiensten ,. Het gaat om de volgende ondernemingen:

  • kredietinstellingen;
  • beleggingsondernemingen;
  • beheervennootschappen van instellingen voor collectieve beleggingen;
  • instellingen voor collectieve belegging;
  • beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging;
  • alternatieve instellingen voor collectieve belegging;
  • alternatieve-financieringsplatform die beleggingsdiensten verleent.