Wat is een "effectieve leider"?

Algemene regel

Alle personen die deelnemen aan de leiding van de onderneming of die er een reële invloed op hebben, behoren tot de effectieve leiding van de onderneming. Deze personen moeten voldoen aan de vereisten die gelden voor effectieve leiders.

Functies / organen die steeds tot de effectieve leiding behoren

Sommige functies of organen van de onderneming worden steeds beschouwd als behorend tot de effectieve leiding. Alle personen die deze functies bekleden, moeten voldoen aan de vereisten die gelden voor effectieve leiders.

Bij de twee meest voorkomende vennootschapsvormen zijn dit:

Vennootschapsvorm
Orgaan / functie
Opmerking
BVBA zaakvoerder Het maakt niet uit of de zaakvoerder in de statuten is benoemd of niet, hij behoort steeds tot de effectieve leiding.
Naamloze vennootschap gedelegeerd bestuurder 

afgevaardigd bestuurder
Alle gedelegeerd of afgevaardigd bestuurders zijn lid van de effectieve leiding.
  lid van het directiecomité Niet alle NV's hebben een directiecomité. Als er een directiecomité is, behoren de leden steeds tot de effectieve leiding.

 

Andere effectieve leiders

Naast de hierboven genoemde functies / organen kunnen nog andere personen behoren tot de effectieve leiding. Het komt aan de onderneming toe om aan te duiden wie de effectieve leiders zijn en om aan te tonen dat zij voldoen aan de vereisten die gelden voor effectieve leiders.

"Gewone" bestuurders maken niet automatisch deel uit van de effectieve leiding. Dit hangt af van de feitelijke situatie. Als zij daadwerkelijk deelnemen aan de leiding van de onderneming, moeten zij voldoen aan de regels die gelden voor effectieve leiders.

Directeurs, managers etcetera kunnen deel uitmaken van de effectieve leiding. Het is de onderneming die de vraag moet beantwoorden of deze personen daadwerkelijk deelnemen aan de leiding van de onderneming. Hun titel is daarbij niet doorslaggevend.

Als rechtspersonen één van de functies uitoefenen die beschouwd worden als behorend tot de effectieve leiding, dan wordt hun vaste vertegenwoordiger beoordeeld als effectieve leider en moet hij voldoen aan de vereisten die gelden voor effectieve leiders.

Als, bijvoorbeeld bij een inspectie, zou blijken dat de onderneming in werkelijkheid wordt geleid door een persoon die niet is opgegeven als effectieve leider en die niet voldoet aan de voorwaarden voor effectieve leiders, dan voldoet de onderneming niet aan de inschrijvingsvoorwaarden.

Effectieve leiders die niet betrokken zijn bij de activiteiten van bemiddeling (enkel voor kredietbemiddeling):

Personen die op basis van het bovenstaande als effectieve leiders worden beschouwd maar die niet verantwoordelijk zijn voor de kredietbemiddeling, noch hierop toezicht uitoefenen, mogen hun beroepskennis bewijzen ofwel met een HSO-diploma, ofwel door te slagen in een examen op het niveau van basiskennis. Dit geldt zowel voor hypothecair krediet als voor consumentenkrediet. Hierop geldt slechts één uitzondering.