Wat is een "centrale instelling" en wie kan ervan gebruik maken?

Een centrale instelling is een onderneming die voor rekening van meerdere tussenpersonen een gezamenlijke inschrijvingsaanvraag indient.

De centrale instelling houdt toezicht op de naleving van de inschrijvingsvoorwaarden van haar tussenpersonen. Ze houdt de bewijsstukken ter beschikking van de FSMA.

In deze procedure worden de dossiers van een centrale instelling behandeld alsof het om één dossier ging.

Elke tussenpersoon die via een centrale instelling is ingeschreven, wordt ambtshalve geschrapt uit het register wanneer de centrale instelling de intrekking van zijn inschrijving vraagt.

Enkel vergunde of geregistreerde kredietgevers kunnen optreden als centrale instelling.

In (her)verzekeringsbemiddeling zijn er enkel centrale instellingen voor subagenten en agenten. Zowel verzekeringsondernemingen als verzekeringstussenpersonen kunnen optreden als centrale instelling.

In bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten zijn er enkel centrale instellingen voor agenten in bank- en beleggingsdiensten. Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, (beheervennootschappen van) instellingen voor collectieve beleggingen, (beheerder(s) van) alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen en ondernemingen die zijn opgenomen in het groepstoezicht op één van voormelde ondernemingen, kunnen optreden als centrale instelling.