Wat is een "bestuurder die geen effectieve leider is"?

"Gewone" bestuurders (d.w.z. bestuurders die geen gedelegeerd bestuurder of lid van het directiecomité zijn) maken niet automatisch deel uit van de effectieve leiding. Dit hangt af van de feitelijke situatie.

Voor de meeste tussenpersonen gelden geen bijzondere wettelijke voorwaarden voor bestuurders die geen effectieve leiders zijn. Hun identificatiegegevens moeten niet aan de FSMA worden meegedeeld. Zij worden niet door de FSMA gescreend.

De enige uitzondering zijn de bemiddelaars in hypothecair krediet : ten gevolge van de Europese Richtlijn 2014/17/EU zijn al hun bestuurders aan dezelfde wettelijke voorwaarden onderworpen als effectieve leiders.

Met ingang van 28 april 2017 mogen alle bestuurders die géén effectief leider zijn, zowel voor hypothecair als voor consumentenkrediet, hun beroepskennis bewijzen ofwel met een HSO-diploma, ofwel door te slagen in een examen op het niveau van basiskennis.