Wat is een "beroepsverbod"?

Een beroepsverbod is een verbod om, gedurende een bepaalde periode, bepaalde functies binnen de scope van de wet uit te oefenen.

Artikel 20 van de wet van 25 april 2014 bevat een lijst van veroordelingen die, als een persoon ze oploopt, automatisch leiden tot een beroepsverbod.

Voor de verantwoordelijke personen van bemiddelaars hypothecair krediet en (her)verzekeringstussenpersonen geldt eveneens een beroepsverbod als ze failliet zijn verklaard, tenzij ze eerherstel hebben gekregen. Zij mogen niet actief zijn geweest bij een failliet verklaarde vennootschap in de hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder, tenzij hun ontslag minstens een jaar voor de faillietverklaring in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. Ze mogen evenmin de facto, zonder bestuurder of zaakvoerder te zijn, bevoegd zijn geweest om een failliet verklaarde vennootschap te beheren.