Wat is een "agent in bank- en beleggingsdiensten" ?

In bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten is een agent een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten die handelt in naam en voor rekening, en onder de volle verantwoordelijkheid, van

  • een kredietinstelling;
  • of een beleggingsonderneming; 
  • of een beheervennootschap van instellingen voor collectieve beleggingen;
  • of een instelling voor collectieve beleggingen;
  • of een beheerder van een alternatieve instelling voor collectieve beleggingen;
  • of een alternatieve instelling voor collectieve beleggingen.

Een agent in bank- en beleggingsdiensten kan slechts bemiddelen voor één enkele onderneming. Deze onderneming is de principaal van de agent.

De principaal moet vergund zijn door de FSMA of de NBB of moet geregistreerd zijn door de FSMA of de NBB.