Waarover gaan de examens verzekeringsbemiddeling ?

Voor verzekeringsbemiddeling gaan de examens over volgende onderwerpen:

  • de Belgische informatieregels en de regels van toepassing op de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten en het sluiten van zulke overeenkomsten, evenals de belangrijke bepalingen van de Europese regelgeving in dit verband;
  • de wetgeving met betrekking tot de prudentiële controle op de verzekeringsondernemingen voor zover deze wetgeving een mogelijke impact heeft op het sluiten van de verzekeringsovereenkomsten, evenals de belangrijke bepalingen van de Europese regelgeving in dit verband;
  • de Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming
  • de reglementering, techniek en fiscaliteit van de verzekeringstakken;
  • de gedragsregels (AssurMiFID);
  • de witwaswetgeving.