Waarover gaan de examens herverzekeringsbemiddeling ?

Voor herverzekeringsbemiddeling gaat het examen over de volgende materies:

  • de wetgeving met betrekking tot de prudentiële controle op de verzekeringsondernemingen voor zover deze wetgeving een mogelijke impact heeft op het sluiten van de verzekeringsovereenkomsten, evenals de belangrijke bepalingen van de Europese regelgeving in dit verband;
  • de reglementering, techniek en fiscaliteit van de verzekeringstakken;
  • de witwaswetgeving.

Opgelet: Er is een overgangsperiode voor het nieuwe examensysteem in de (her)verzekeringssector (18/07/2019).