Waarover gaan de examens herverzekeringsbemiddeling ?

Voor herverzekeringsbemiddeling gaat het examen over de volgende materies:

  • de wetgeving met betrekking tot de prudentiële controle op de verzekeringsondernemingen;
  • de reglementering, techniek en fiscaliteit van de verzekeringstakken;
  • de witwaswetgeving.