Waar vind ik de wetgeving over het statuut van verzekeringstussenpersonen ?

De wetgeving over het statuut van de verzekeringstussenpersoon bevindt zich in deel 6, verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, somt de bewijsstukken op die de kandidaat-tussenpersoon moet bezorgen bij zijn aanvraag tot inschrijving in het register.

De teksten van de wetgeving vindt u terug op de website van de FSMA.