Voor welke ondernemingen mag ik als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten optreden ?

U mag als tussenpersoon in België enkel samenwerken met ondernemingen die een vergunning hebben verkregen van de FSMA of Nationale Bank of die door de FSMA of de Nationale Bank zijn geregistreerd. U moet dan ook nagaan of de onderneming waarmee u als tussenpersoon wil samenwerken, over een vergunning beschikt of geregistreerd is.

U kan in België met volgende vergunde of geregistreerde ondernemingen samenwerken :

  • kredietinstellingen;
  • beleggingsondernemingen;
  • (alternatieve) collectieve instellingen;
  • beheervennootschappen van (alternatieve) collectieve instellingen. 

U kan de namen opzoeken in  "Zoeken op lijsten en waarschuwingen".