Vanaf wanneer zal de online toepassing van de FSMA beschikbaar zijn?

Voor de kredietbemiddelaars en kredietgevers is de online toepassing van de FSMA beschikbaar sinds 2 november 2015.

De (her-)verzekeringstussenpersonen en de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten zullen geïnformeerd worden wanneer deze applicatie ook voor hen beschikbaar zal zijn.