Op welke tussenpersonen is de antiwitwaswetgeving van toepassing?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten is van toepassing op de volgende niet-exclusieve tussenpersonen die actief zijn in de takken leven. Dit zijn:

  • Verzekeringsmakelaars en hun subagenten
  • Niet-exclusieve verzekeringsagenten en hun subagenten
  • Makelaars in bank en beleggingsdiensten

Zowel de voor de bemiddeling verantwoordelijke personen van deze tussenpersonen, alsook hun PCP dienen over de vereiste beroepskennis te beschikken