Op welke tussenpersonen is de antiwitwaswetgeving van toepassing?

De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is van toepassing op de volgende niet-exclusieve tussenpersonen die actief zijn in de takken leven. Dit zijn:

  • Verzekeringsmakelaars en hun subagenten
  • Niet-exclusieve verzekeringsagenten en hun subagenten
  • Makelaars in bank en beleggingsdiensten

Zowel de voor de bemiddeling verantwoordelijke personen van deze tussenpersonen, alsook hun PCP dienen over de vereiste beroepskennis te beschikken