Moet een verzekeringstussenpersoon zich inschrijven om aan kredietbemiddeling te mogen doen?

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen kredietgever is en die wil bemiddelen in hypothecair krediet en/of consumentenkrediet moet vooraf een aanvraag indienen bij de FSMA. Dit geldt ook voor wie al is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen. Pas nadat deze persoon ingeschreven is in het register kan hij starten met zijn activiteit als kredietbemiddelaar.

Deze voorwaarde geldt zowel voor hypothecair krediet als voor consumentenkrediet.

Tussenpersonen die nog niet actief waren inzake kredietbemiddeling op 1 november 2014 moeten hun inschrijvingsdossier ten laatste op 31 december 2015 bij de FSMA indienen. Zij genieten van een voorlopige machtiging van 2 maanden.

Tussenpersonen die voor 1 november 2014 actief zijn geworden inzake kredietbemiddeling krijgen de tijd tot 30 april 2017 om een inschrijvingsdossier bij de FSMA in te dienen. Zij genieten van een voorlopige machtiging van 18 maanden.