Moet een instelling voor elektronisch geld een afzonderlijke vergunning aanvragen als kredietgever?

Instellingen voor elektronisch geld moeten een vergunning aanvragen om actief te zijn als kredietgever in consumentenkrediet en/of in hypothecair krediet. Zij moeten voldoen aan de vergunnings-en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden die van toepassing zijn op kredietgevers die onder prudentieel toezicht staan van de NBB.