Moet een betalingsinstelling een afzonderlijke vergunning aanvragen als kredietgever?

Betalingsinstellingen moeten een vergunning aanvragen om actief te zijn als kredietgever in consumentenkrediet en/of in hypothecair krediet. Zij moeten voldoen aan de vergunnings-en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden die van toepassing zijn op kredietgevers die onder prudentieel toezicht staan van de NBB

Betalingsinstellingen die al actief zijn als kredietgever op de datum van inwerkingtreding van de wet, genieten van een voorlopige vergunning. Zij moeten binnen de achttien maanden, d.w.z. voor 1 mei 2017, een vergunningsdossier indienen via de online applicatie van de FSMA, om een definitieve vergunning als kredietgever te verkrijgen. Als dit verzoek om vergunning niet tijdig wordt ingediend, vervalt de voorlopige vergunning van rechtswege. Hetzelfde geldt als de FSMA het verzoek om vergunning niet aanvaardt. De kredietgever zal dan zijn activiteit moeten stopzetten.