Modeldocumenten

Op deze pagina vindt u alle nuttige documenten voor het indienen van uw aanvraag en voor het beheer van uw dossier terug. U zal hier uiteraard enkel de stukken terugvinden waarvoor de FSMA een modelformulier voorziet, alle andere stukken die worden opgevraagd in de applicatie (beroepskennis, uittreksel uit het strafregister, …) dient u zelf te bekomen of indien nodig zelf op te maken.

 

Aandeelhouders

Vragenlijst aandeelhouders tussenpersoon

 

Antiwitwas

Vragenlijst inzake de anti-witwaswetgeving

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Attest burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Opgelet: dit modeldocument is enkel nog te gebruiken voor agenten in bank- en beleggingsdiensten. In alle andere gevallen moet u een attest bezorgen, uitgaande van de verzekeringsonderneming die uw professionele beroepsaansprakelijkheidsrisico's dekt. Uw onderneming moet nominatief vermeld zijn op dit attest (naam en ondernemingsnummer).

 

Bestuurders

Vragenlijst kandidaten voor een gereglementeerde functie

 

Effectieve leiders

Vragenlijst kandidaten voor een gereglementeerde functie

 

Gevolmachtigde onderschrijvers

Passende organisatie

 

Verantwoordelijke onderneming / principaal

Verklaring verantwoordelijkheid (voor subagenten en nevenverzekeringstussenpersonen)

Verklaring principaal (voor verbonden agenten)

 

Verantwoordelijke voor de distributie (VVD)

Vragenlijst kandidaten voor een gereglementeerde functie

 

Volmacht primaire contactpersoon

Volmacht primaire contactpersoon

NL