Mag ik mijn dossier per gewone post indienen?

Kredietbemiddelaars en kredietgevers moeten hun dossier indienen via de online toepassing die de FSMA daarvoor heeft ontwikkeld. Dit is de enige geldige wijze van indiening.

Sinds 24 juni 2017 is de applicatie opengesteld voor nieuwe individuele aanvragen van de (her-)verzekeringstussenpersonen en de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten. U kunt dus niet langer uw eerste aanvraag per gewone post of per e-mail indienen.

De (her-)verzekeringstussenpersonen en de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten die reeds zijn ingeschreven maar die nog niet in de online applicatie werken, kunnen nog steeds wijzigingen opsturen per gewone post.