Mag ik een inschrijving vragen als verbonden agent van een kredietgever die van een voorlopige vergunning geniet?

Het is mogelijk om een inschrijvingsdossier in te dienen als verbonden agent als u onder de verantwoordelijkheid valt van kedietgever die van een voorlopige vergunning geniet.

Als de kredietgever zijn verzoek om definitieve vergunning niet tijdig indient, vervalt de voorlopige vergunning van rechtswege. Hetzelfde geldt als de FSMA het verzoek tot vergunning niet aanvaardt. De kredietgever zal dan zijn activiteit moeten stopzetten en zal de samenwerking met de verbonden agent moeten beëindigen. De FSMA zal de inschrijving van de verbonden agent schrappen na hem daar vooraf van in kennis te hebben gesteld.