Mag ik een inschrijving vragen als subagent van een kredietbemiddelaar die van een voorlopige machtiging geniet?

Het is mogelijk om een inschrijvingsdossier in te dienen als subagent als u onder de verantwoordelijkheid valt van een makelaar of verbonden agent inzake hypothecair krediet (zijn "principaal") die van een voorlopige machtiging geniet. De subagent kan in de online applicatie aanduiden dat zijn principaal van een voorlopige machtiging geniet. In dat geval moet de subagent volgende gegevens en documenten aan de FSMA bezorgen:

Als de principaal zijn verzoek om definitieve inschrijving niet tijdig indient, vervalt zijn voorlopige machtiging van rechtswege. Hetzelfde geldt als de FSMA het verzoek tot inschrijving van de principaal niet aanvaardt. De principaal zal dan zijn activiteit moeten stopzetten en zal de samenwerking met de subagent moeten beëindigen. De FSMA zal de inschrijving van de subagent schrappen na hem daar vooraf van in kennis te hebben gesteld.