Mag ik als kredietgever die geen kredieten meer toestaat, maar enkel bestaande kredieten beheert en afwikkelt, het bedrijf van kredietbemiddelaar uitoefenen?

Als door de FSMA vergund kredietgever die geen kredieten meer toestaat maar enkel bestaande kredieten beheert en afwikkelt, mag u het bedrijf van kredietbemiddelaar uitoefenen zonder een inschrijving als kredietbemiddelaar te vragen, als u aan bepaalde bijkomende voorwaarden voldoet.

De kredieten die u als kredietgever distribueert, mogen uitsluitend kredieten van andere kredietgevers zijn.