Krijg ik de betaalde inschrijvingskosten terug als ik mijn aanvraag tot inschrijving intrek of als mijn inschrijving wordt geweigerd?

Voor het onderzoek van uw individuele aanvraag tot inschrijving betaalt u een eenmalige bijdrage. Het bedrag ervan is bij koninklijk besluit bepaald en wordt jaarlijks aangepast naar verhouding van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt ze 684 EUR.  U moet deze kosten betalen vóór u uw aanvraag tot inschrijving kunt indienen. De FSMA start met de behandeling van uw aanvraag na ontvangst van de betaling.

De inschrijvingskosten worden niet terugbetaald wanneer u uw aanvraag tot inschrijving intrekt of wanneer uw inschrijving wordt geweigerd.