Kan ik mijn dossier nu al indienen als ik pas volgend jaar wil starten?

Als u nog niet actief bent, moet u in de online applicatie de gewenste startdatum ingeven waarop u wilt starten met uw activiteit. U mag pas daadwerkelijk starten na goedkeuring van uw dossier door het directiecomité van de FSMA. 

Als de goedkeuring door de FSMA na deze startdatum ligt, moet u bijgevolg wachten op deze goedkeuring vooraleer u kan starten. Uw naam zal vanaf de datum van goedkeuring worden opgenomen in het register. De FSMA publiceert een register van ingeschreven tussenpersonen per activiteit van bemiddeling.

Als de goedkeuring door de FSMA voor de gewenste startdatum ligt, zal u pas op de aangegeven startdatum mogen starten. Uw naam zal vanaf deze startdatum worden opgenomen in het register.

Let op: kredietbemiddelaars

U moet uw activiteit als kredietbemiddelaar starten binnen de 6 maanden na de goedkeuring, zo niet kunt u geschrapt te worden uit het register. Omdat de FSMA beschikt over maximum 4 maanden om uw aanvraag goed te keuren, is de online applicatie zo ingesteld dat de gewenste startdatum maximum 10 maanden in de toekomst mag liggen.