Ik wil mijn activiteit als tussenpersoon stopzetten. Wat moet ik doen?

Een via de online applicatie ingeschreven tussenpersoon die zijn activiteit wil stopzetten, moet dit zo snel mogelijk online meedelen aan de FSMA via diezelfde online applicatie.

Tussenpersonen die hun dossier nog niet via de online applicatie kunnen beheren, moeten het bericht van stopzettingen zo snel mogelijk aan de FSMA meedelen per e-mail.