Hoeveel tijd krijg ik om mijn inschrijvingsdossier inzake kredietbemiddeling in te dienen?

Nieuwe kredietbemiddelaars die hun activiteit pas starten na 1 november 2015 moeten zo snel mogelijk hun inschrijvingsdossier bij de FSMA indienen. Zonder geldige inschrijving in het register van kredietbemiddelaars kunnen zij niet optreden als kredietbemiddelaar.

Kredietbemiddelaars die nog niet actief waren op 1 november 2014 moeten hun inschrijvingsdossier ten laatste op 31 december 2015 bij de FSMA indienen. Zij genieten van een voorlopige machtiging van 2 maanden.

Kredietbemiddelaars die voor 1 november 2014 actief zijn geworden in de kredietbemiddeling krijgen de tijd tot 30 april 2017 om een inschrijvingsdossier bij de FSMA in te dienen. Zij genieten van een voorlopige machtiging van 18 maanden.

Kredietbemiddelaars die hun dossier tijdig hebben ingediend, mogen hun activiteit verderzetten terwijl de FSMA hun aanvraag onderzoekt. Hun voorlopige machtiging blijft gelden tot de FSMA een beslissing heeft genomen. Als de FSMA de inschrijving weigert, moet de kredietbemiddelaar zijn activiteit onmiddellijk stopzetten.

Wie actief wordt of blijft zonder inschrijving bij de FSMA of zonder voorlopige machtiging, stelt zich bloot aan sancties.

Hou er rekening mee dat u uw dossier pas kunt indienen als het volledig is. U zult de nodige gegevens en documenten moeten verzamelen. Stel de voorbereiding van uw aanvraag dan ook niet tot het laatste ogenblik uit.