Hoeveel moet ik aan de FSMA betalen voor het onderzoek van mijn vergunningsdossier?

Bij het indienen van een aanvraag tot een vergunning als kredietgever naar Belgisch recht betaalt u een eenmalige bijdrage. Het bedrag ervan is bij koninklijk besluit bepaald en wordt jaarlijks aangepast naar verhouding van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt ze 3.309 EUR. Sociale kredietgevers zijn hiervan vrijgesteld.