Hoe moet voor verantwoordelijke personen worden bewezen dat ze over de vereiste theoretische beroepskennis beschikken?